Quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế hơn 1.000 tỷ bao giờ mới xong?

Dự án được tỉnh Ninh Bình quyết định đầu tư xây dựng từ năm 2009 với tổng kinh phí 1.543 tỷ đồng. Tuy nhiên dự án chậm tiến độ hơn 10 năm và nhiều hạng mục xuống cấp.

 • Quang truong Dinh Tien Hoang de hon 1.000 ty bao gio moi xong?
 • Quang truong Dinh Tien Hoang de hon 1.000 ty bao gio moi xong?-Hinh-2
 • Quang truong Dinh Tien Hoang de hon 1.000 ty bao gio moi xong?-Hinh-3
 • Quang truong Dinh Tien Hoang de hon 1.000 ty bao gio moi xong?-Hinh-4
 • Quang truong Dinh Tien Hoang de hon 1.000 ty bao gio moi xong?-Hinh-5
 • Quang truong Dinh Tien Hoang de hon 1.000 ty bao gio moi xong?-Hinh-6
 • Quang truong Dinh Tien Hoang de hon 1.000 ty bao gio moi xong?-Hinh-7
 • Quang truong Dinh Tien Hoang de hon 1.000 ty bao gio moi xong?-Hinh-8
 • Quang truong Dinh Tien Hoang de hon 1.000 ty bao gio moi xong?-Hinh-9
 • Quang truong Dinh Tien Hoang de hon 1.000 ty bao gio moi xong?-Hinh-10
 • Quang truong Dinh Tien Hoang de hon 1.000 ty bao gio moi xong?-Hinh-11
 • Quang truong Dinh Tien Hoang de hon 1.000 ty bao gio moi xong?-Hinh-12
 • Quang truong Dinh Tien Hoang de hon 1.000 ty bao gio moi xong?-Hinh-13
 • Quang truong Dinh Tien Hoang de hon 1.000 ty bao gio moi xong?-Hinh-14
 • Quang truong Dinh Tien Hoang de hon 1.000 ty bao gio moi xong?-Hinh-15
 • Quang truong Dinh Tien Hoang de hon 1.000 ty bao gio moi xong?-Hinh-16
 • Quang truong Dinh Tien Hoang de hon 1.000 ty bao gio moi xong?-Hinh-17
Thiên Tuấn