Rùng mình hiện trường những vụ tai nạn xe khách “kinh hoàng” 6 tháng đầu 2019

Quang Thịnh -

(Kiến Thức) - Trong 6 tháng năm đầu năm 2019, nhiều vụ tai nạn xe khách kinh hoàng đã xảy ra trên khắp cả nước khiến hàng trăm người thương vong, thiệt hại lớn về tài sản.

 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-15
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-16
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-17
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-18
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-19
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-20
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-21
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-22
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-23
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-24
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-25
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-26
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-27
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-28
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-29
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-30
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-31
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-32
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-33
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-34
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-35
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-36
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-37
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-38
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-39
 • Rung minh hien truong nhung vu tai nan xe khach “kinh hoang” 6 thang dau 2019-Hinh-40