Sai phạm khiến cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam xộ khám?

Ông Trần Văn Nam khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước.

 • Sai pham khien cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam xo kham?
 • Sai pham khien cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam xo kham?-Hinh-2
 • Sai pham khien cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam xo kham?-Hinh-3
 • Sai pham khien cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam xo kham?-Hinh-4
 • Sai pham khien cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam xo kham?-Hinh-5
 • Sai pham khien cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam xo kham?-Hinh-6
 • Sai pham khien cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam xo kham?-Hinh-7
 • Sai pham khien cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam xo kham?-Hinh-8
 • Sai pham khien cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam xo kham?-Hinh-9
 • Sai pham khien cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam xo kham?-Hinh-10
 • Sai pham khien cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam xo kham?-Hinh-11
 • Sai pham khien cuu Bi thu Binh Duong Tran Van Nam xo kham?-Hinh-12
Hải Ninh