Sau khi ông Trần Văn Hiệp bị bắt, ai phụ trách UBND tỉnh Lâm Đồng?

Google News

Ông Võ Ngọc Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng được phân công tạm thời phụ trách, điều hành chung hoạt động của UBND tỉnh cho đến khi có nhân sự mới.

  • Sau khi ong Tran Van Hiep bi bat, ai phu trach UBND tinh Lam Dong?
  • Sau khi ong Tran Van Hiep bi bat, ai phu trach UBND tinh Lam Dong?-Hinh-2
  • Sau khi ong Tran Van Hiep bi bat, ai phu trach UBND tinh Lam Dong?-Hinh-3
  • Sau khi ong Tran Van Hiep bi bat, ai phu trach UBND tinh Lam Dong?-Hinh-4
  • Sau khi ong Tran Van Hiep bi bat, ai phu trach UBND tinh Lam Dong?-Hinh-5
  • Sau khi ong Tran Van Hiep bi bat, ai phu trach UBND tinh Lam Dong?-Hinh-6
Gia Đạt