Sự nghiệp bà Nguyễn Thị Kim Tiến đến khi kỷ luật, miễn nhiệm chức vụ

Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

 • Su nghiep ba Nguyen Thi Kim Tien den khi ky luat, mien nhiem chuc vu
 • Su nghiep ba Nguyen Thi Kim Tien den khi ky luat, mien nhiem chuc vu-Hinh-2
 • Su nghiep ba Nguyen Thi Kim Tien den khi ky luat, mien nhiem chuc vu-Hinh-3
 • Su nghiep ba Nguyen Thi Kim Tien den khi ky luat, mien nhiem chuc vu-Hinh-4
 • Su nghiep ba Nguyen Thi Kim Tien den khi ky luat, mien nhiem chuc vu-Hinh-5
 • Su nghiep ba Nguyen Thi Kim Tien den khi ky luat, mien nhiem chuc vu-Hinh-6
 • Su nghiep ba Nguyen Thi Kim Tien den khi ky luat, mien nhiem chuc vu-Hinh-7
 • Su nghiep ba Nguyen Thi Kim Tien den khi ky luat, mien nhiem chuc vu-Hinh-8
 • Su nghiep ba Nguyen Thi Kim Tien den khi ky luat, mien nhiem chuc vu-Hinh-9
 • Su nghiep ba Nguyen Thi Kim Tien den khi ky luat, mien nhiem chuc vu-Hinh-10
 • Su nghiep ba Nguyen Thi Kim Tien den khi ky luat, mien nhiem chuc vu-Hinh-11
 • Su nghiep ba Nguyen Thi Kim Tien den khi ky luat, mien nhiem chuc vu-Hinh-12
Tâm Đức