Tại sao chưa thể xét xử "đại gia đeo nhiều vàng nhất Việt Nam" Phúc XO?

Trung Vương -

(Kiến Thức) - TAND TP HCM nhận thấy hồ sơ truy tố Phúc XO cùng các đồng phạm còn nhiều vấn đề chưa làm rõ nên phải trả hồ sơ cho VKS cùng cấp  để điều tra, bổ sung.

 • Tai sao chua the xet xu
 • Tai sao chua the xet xu
 • Tai sao chua the xet xu
 • Tai sao chua the xet xu
 • Tai sao chua the xet xu
 • Tai sao chua the xet xu
 • Tai sao chua the xet xu
 • Tai sao chua the xet xu
 • Tai sao chua the xet xu
 • Tai sao chua the xet xu
 • Tai sao chua the xet xu