Tạm ngừng hoạt động xuất bản Chuyên trang Đất Việt, Ấn phẩm Chuyện Đời

Báo Tri thức và Cuộc sống xin tạm dừng hoạt động xuất bản Chuyên trang điện tử Đất Việt, Ấn phẩm in Chuyện Đời, từ ngày 03/12/2021-03/01/2022.


Việc tạm dừng Chuyên trang điện tử Đất Việt, Ấn phẩm in Chuyện Đời là nhằm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự và hoạt động chuyên môn của Ban Đất Việt thuộc Báo Tri thức và Cuộc sống.
Báo Tri thức và Cuộc sống xin được thông báo tới các Cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; các cơ quan chức năng liên quan và bạn đọc trong và ngoài nước.
Trân trọng thông báo.
BÁO TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG