“Tảng băng trôi” Việt Á đã “cuốn” những ai?

Hàng loạt giám đốc CDC các tỉnh và lãnh đạo cấp vụ bị khởi tố, nhiều cán bộ cấp tướng và tá bị xem xét trách nhiệm liên quan đến vụ kit test Việt Á.

 • “Tang bang troi” Viet A da “cuon” nhung ai?
 • “Tang bang troi” Viet A da “cuon” nhung ai?-Hinh-2
 • “Tang bang troi” Viet A da “cuon” nhung ai?-Hinh-3
 • “Tang bang troi” Viet A da “cuon” nhung ai?-Hinh-4
 • “Tang bang troi” Viet A da “cuon” nhung ai?-Hinh-5
 • “Tang bang troi” Viet A da “cuon” nhung ai?-Hinh-6
 • “Tang bang troi” Viet A da “cuon” nhung ai?-Hinh-7
 • “Tang bang troi” Viet A da “cuon” nhung ai?-Hinh-8
 • “Tang bang troi” Viet A da “cuon” nhung ai?-Hinh-9
 • “Tang bang troi” Viet A da “cuon” nhung ai?-Hinh-10
 • “Tang bang troi” Viet A da “cuon” nhung ai?-Hinh-11
 • “Tang bang troi” Viet A da “cuon” nhung ai?-Hinh-12
 • “Tang bang troi” Viet A da “cuon” nhung ai?-Hinh-13
 • “Tang bang troi” Viet A da “cuon” nhung ai?-Hinh-14
Thiên Tuấn