Tết Nguyên tiêu, đường hoa xuân Đà Nẵng vẫn “hot rần rần“

Thành phố Đà Nẵng đã quyết định mở cửa đường hoa xuân thêm 10 ngày để phục vụ người dân, du khách. Tết Nguyên tiêu, đường hoa xuân bên bờ sông Hàn vẫn rực rỡ sắc màu.

 • Tet Nguyen tieu, duong hoa xuan Da Nang van “hot ran ran“
 • Tet Nguyen tieu, duong hoa xuan Da Nang van “hot ran ran“-Hinh-2
 • Tet Nguyen tieu, duong hoa xuan Da Nang van “hot ran ran“-Hinh-3
 • Tet Nguyen tieu, duong hoa xuan Da Nang van “hot ran ran“-Hinh-4
 • Tet Nguyen tieu, duong hoa xuan Da Nang van “hot ran ran“-Hinh-5
 • Tet Nguyen tieu, duong hoa xuan Da Nang van “hot ran ran“-Hinh-6
 • Tet Nguyen tieu, duong hoa xuan Da Nang van “hot ran ran“-Hinh-7
 • Tet Nguyen tieu, duong hoa xuan Da Nang van “hot ran ran“-Hinh-8
 • Tet Nguyen tieu, duong hoa xuan Da Nang van “hot ran ran“-Hinh-9
 • Tet Nguyen tieu, duong hoa xuan Da Nang van “hot ran ran“-Hinh-10
 • Tet Nguyen tieu, duong hoa xuan Da Nang van “hot ran ran“-Hinh-11
 • Tet Nguyen tieu, duong hoa xuan Da Nang van “hot ran ran“-Hinh-12
 • Tet Nguyen tieu, duong hoa xuan Da Nang van “hot ran ran“-Hinh-13
 • Tet Nguyen tieu, duong hoa xuan Da Nang van “hot ran ran“-Hinh-14
 • Tet Nguyen tieu, duong hoa xuan Da Nang van “hot ran ran“-Hinh-15
 • Tet Nguyen tieu, duong hoa xuan Da Nang van “hot ran ran“-Hinh-16
 • Tet Nguyen tieu, duong hoa xuan Da Nang van “hot ran ran“-Hinh-17
Bình Minh