Thăm Khu tưởng niệm Vương triều Mạc, tận mục bảo vật quốc gia Long đao

Thanh Long đao của Thái tổ Mạc Đăng Dung - một bảo vật quốc gia với nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa... hiện đang được lưu giữ tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc.

 • Tham Khu tuong niem Vuong trieu Mac, tan muc bao vat quoc gia Long dao
 • Tham Khu tuong niem Vuong trieu Mac, tan muc bao vat quoc gia Long dao-Hinh-2
 • Tham Khu tuong niem Vuong trieu Mac, tan muc bao vat quoc gia Long dao-Hinh-3
 • Tham Khu tuong niem Vuong trieu Mac, tan muc bao vat quoc gia Long dao-Hinh-4
 • Tham Khu tuong niem Vuong trieu Mac, tan muc bao vat quoc gia Long dao-Hinh-5
 • Tham Khu tuong niem Vuong trieu Mac, tan muc bao vat quoc gia Long dao-Hinh-6
 • Tham Khu tuong niem Vuong trieu Mac, tan muc bao vat quoc gia Long dao-Hinh-7
 • Tham Khu tuong niem Vuong trieu Mac, tan muc bao vat quoc gia Long dao-Hinh-8
 • Tham Khu tuong niem Vuong trieu Mac, tan muc bao vat quoc gia Long dao-Hinh-9
 • Tham Khu tuong niem Vuong trieu Mac, tan muc bao vat quoc gia Long dao-Hinh-10
 • Tham Khu tuong niem Vuong trieu Mac, tan muc bao vat quoc gia Long dao-Hinh-11
 • Tham Khu tuong niem Vuong trieu Mac, tan muc bao vat quoc gia Long dao-Hinh-12
Thiên Di