Thăm làng lụa Hội An, cùng khám phá nghề ươm tơ dệt lụa

Lụa tơ tằm Quảng Nam vốn nổi tiếng và được xuất đi khắp thế giới từ thế kỉ 17,18. Làng lụa Hội An là nơi lưu giữ nghề ươm tơ dệt lụa truyền thống của xứ Quảng.

 • Tham lang lua Hoi An, cung kham pha nghe uom to det lua
 • Tham lang lua Hoi An, cung kham pha nghe uom to det lua-Hinh-2
 • Tham lang lua Hoi An, cung kham pha nghe uom to det lua-Hinh-3
 • Tham lang lua Hoi An, cung kham pha nghe uom to det lua-Hinh-4
 • Tham lang lua Hoi An, cung kham pha nghe uom to det lua-Hinh-5
 • Tham lang lua Hoi An, cung kham pha nghe uom to det lua-Hinh-6
 • Tham lang lua Hoi An, cung kham pha nghe uom to det lua-Hinh-7
 • Tham lang lua Hoi An, cung kham pha nghe uom to det lua-Hinh-8
 • Tham lang lua Hoi An, cung kham pha nghe uom to det lua-Hinh-9
 • Tham lang lua Hoi An, cung kham pha nghe uom to det lua-Hinh-10
 • Tham lang lua Hoi An, cung kham pha nghe uom to det lua-Hinh-11
 • Tham lang lua Hoi An, cung kham pha nghe uom to det lua-Hinh-12
 • Tham lang lua Hoi An, cung kham pha nghe uom to det lua-Hinh-13
 • Tham lang lua Hoi An, cung kham pha nghe uom to det lua-Hinh-14
Bình Minh