Thẻ đi chợ ngày chẵn, lẻ được phát tới từng nhà dân Đà Nẵng

Theo Phạm Ngôn/ Zing News -

Ngày 11/8, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các quận, huyện, phường, xã của thành phố in ấn và phát hành thẻ vào chợ cho người dân.

 • The di cho ngay chan, le duoc phat toi tung nha dan Da Nang
 • The di cho ngay chan, le duoc phat toi tung nha dan Da Nang-Hinh-2
 • The di cho ngay chan, le duoc phat toi tung nha dan Da Nang-Hinh-3
 • The di cho ngay chan, le duoc phat toi tung nha dan Da Nang-Hinh-4
 • The di cho ngay chan, le duoc phat toi tung nha dan Da Nang-Hinh-5
 • The di cho ngay chan, le duoc phat toi tung nha dan Da Nang-Hinh-6
 • The di cho ngay chan, le duoc phat toi tung nha dan Da Nang-Hinh-7
 • The di cho ngay chan, le duoc phat toi tung nha dan Da Nang-Hinh-8
 • The di cho ngay chan, le duoc phat toi tung nha dan Da Nang-Hinh-9
 • The di cho ngay chan, le duoc phat toi tung nha dan Da Nang-Hinh-10
 • The di cho ngay chan, le duoc phat toi tung nha dan Da Nang-Hinh-11