Thủ tướng Phạm Minh Chính và 14 thành viên Chính phủ ứng cử ĐBQH

Trong danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng 13 bộ trưởng đại diện tham gia ứng cử.

 • Thu tuong Pham Minh Chinh va 14 thanh vien Chinh phu ung cu DBQH
 • Thu tuong Pham Minh Chinh va 14 thanh vien Chinh phu ung cu DBQH-Hinh-2
 • Thu tuong Pham Minh Chinh va 14 thanh vien Chinh phu ung cu DBQH-Hinh-3
 • Thu tuong Pham Minh Chinh va 14 thanh vien Chinh phu ung cu DBQH-Hinh-4
 • Thu tuong Pham Minh Chinh va 14 thanh vien Chinh phu ung cu DBQH-Hinh-5
 • Thu tuong Pham Minh Chinh va 14 thanh vien Chinh phu ung cu DBQH-Hinh-6
 • Thu tuong Pham Minh Chinh va 14 thanh vien Chinh phu ung cu DBQH-Hinh-7
 • Thu tuong Pham Minh Chinh va 14 thanh vien Chinh phu ung cu DBQH-Hinh-8
 • Thu tuong Pham Minh Chinh va 14 thanh vien Chinh phu ung cu DBQH-Hinh-9
 • Thu tuong Pham Minh Chinh va 14 thanh vien Chinh phu ung cu DBQH-Hinh-10
 • Thu tuong Pham Minh Chinh va 14 thanh vien Chinh phu ung cu DBQH-Hinh-11
 • Thu tuong Pham Minh Chinh va 14 thanh vien Chinh phu ung cu DBQH-Hinh-12
 • Thu tuong Pham Minh Chinh va 14 thanh vien Chinh phu ung cu DBQH-Hinh-13
 • Thu tuong Pham Minh Chinh va 14 thanh vien Chinh phu ung cu DBQH-Hinh-14
 • Thu tuong Pham Minh Chinh va 14 thanh vien Chinh phu ung cu DBQH-Hinh-15
Hải Ninh