Tin nóng 14/8: Nguyên Trưởng phòng Cảnh sát môi trường tử vong vì tai nạn

Nguyên Trưởng phòng Cảnh sát môi trường tử vong vì tai nạn; Triệt phá đường dây bóng đá giao dịch trên 40 tỷ mỗi tháng... là những tin nóng 14/8.

  • Tin nong 14/8: Nguyen Truong phong Canh sat moi truong tu vong vi tai nan
  • Tin nong 14/8: Nguyen Truong phong Canh sat moi truong tu vong vi tai nan-Hinh-2
  • Tin nong 14/8: Nguyen Truong phong Canh sat moi truong tu vong vi tai nan-Hinh-3
  • Tin nong 14/8: Nguyen Truong phong Canh sat moi truong tu vong vi tai nan-Hinh-4
  • Tin nong 14/8: Nguyen Truong phong Canh sat moi truong tu vong vi tai nan-Hinh-5
  • Tin nong 14/8: Nguyen Truong phong Canh sat moi truong tu vong vi tai nan-Hinh-6
  • Tin nong 14/8: Nguyen Truong phong Canh sat moi truong tu vong vi tai nan-Hinh-7
  • Tin nong 14/8: Nguyen Truong phong Canh sat moi truong tu vong vi tai nan-Hinh-8
Gia Đạt