Tin nóng 23/1: Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng được minh oan

Bộ Công an kết luận vụ từ thiện của Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng; Bắt giữ đối tượng trốn trong nhà với nhiều súng đạn... là những tin nóng ngày 23/1.

  • Tin nong 23/1: Thuy Tien, Tran Thanh, Dam Vinh Hung duoc minh oan
  • Tin nong 23/1: Thuy Tien, Tran Thanh, Dam Vinh Hung duoc minh oan-Hinh-2
  • Tin nong 23/1: Thuy Tien, Tran Thanh, Dam Vinh Hung duoc minh oan-Hinh-3
  • Tin nong 23/1: Thuy Tien, Tran Thanh, Dam Vinh Hung duoc minh oan-Hinh-4
  • Tin nong 23/1: Thuy Tien, Tran Thanh, Dam Vinh Hung duoc minh oan-Hinh-5
  • Tin nong 23/1: Thuy Tien, Tran Thanh, Dam Vinh Hung duoc minh oan-Hinh-6
  • Tin nong 23/1: Thuy Tien, Tran Thanh, Dam Vinh Hung duoc minh oan-Hinh-7
  • Tin nong 23/1: Thuy Tien, Tran Thanh, Dam Vinh Hung duoc minh oan-Hinh-8
Thiên Tuấn