Tin nóng 9/8: Đêm khuya, con rể xông vào nhà đâm mẹ vợ và vợ nguy kịch

Đêm khuya, con rể xông vào nhà đâm mẹ vợ và vợ nguy kịch; Quên đổ tàn hóa vàng, một ngôi nhà bốc cháy...là những tin nóng trong ngày 9/8.

  • Tin nong 9/8: Dem khuya, con re xong vao nha dam me vo va vo nguy kich
  • Tin nong 9/8: Dem khuya, con re xong vao nha dam me vo va vo nguy kich-Hinh-2
  • Tin nong 9/8: Dem khuya, con re xong vao nha dam me vo va vo nguy kich-Hinh-3
  • Tin nong 9/8: Dem khuya, con re xong vao nha dam me vo va vo nguy kich-Hinh-4
  • Tin nong 9/8: Dem khuya, con re xong vao nha dam me vo va vo nguy kich-Hinh-5
  • Tin nong 9/8: Dem khuya, con re xong vao nha dam me vo va vo nguy kich-Hinh-6
Thiên Trang