Toàn cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã thành công tốt đẹp. Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng của Đại hội.

 • Toan canh Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII
 • Toan canh Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-2
 • Toan canh Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-3
 • Toan canh Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-4
 • Toan canh Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-5
 • Toan canh Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-6
 • Toan canh Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-7
 • Toan canh Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-8
 • Toan canh Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-9
 • Toan canh Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-10
 • Toan canh Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-11
 • Toan canh Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-12
 • Toan canh Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-13
 • Toan canh Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-14
 • Toan canh Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-15
 • Toan canh Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-16
 • Toan canh Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-17
 • Toan canh Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-18
 • Toan canh Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-19
Hoàng Nam