Toàn cảnh hội kéo lửa thổi cơm thi ở làng Thị Cấm

Hội kéo lửa, thổi cơm thi truyền thống của làng Thị Cấm diễn ra vào mùng 8 tháng Giêng hằng năm đã được ghi vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

 • Toan canh hoi keo lua thoi com thi o lang Thi Cam
 • Toan canh hoi keo lua thoi com thi o lang Thi Cam-Hinh-2
 • Toan canh hoi keo lua thoi com thi o lang Thi Cam-Hinh-3
 • Toan canh hoi keo lua thoi com thi o lang Thi Cam-Hinh-4
 • Toan canh hoi keo lua thoi com thi o lang Thi Cam-Hinh-5
 • Toan canh hoi keo lua thoi com thi o lang Thi Cam-Hinh-6
 • Toan canh hoi keo lua thoi com thi o lang Thi Cam-Hinh-7
 • Toan canh hoi keo lua thoi com thi o lang Thi Cam-Hinh-8
 • Toan canh hoi keo lua thoi com thi o lang Thi Cam-Hinh-9
 • Toan canh hoi keo lua thoi com thi o lang Thi Cam-Hinh-10
 • Toan canh hoi keo lua thoi com thi o lang Thi Cam-Hinh-11
 • Toan canh hoi keo lua thoi com thi o lang Thi Cam-Hinh-12
 • Toan canh hoi keo lua thoi com thi o lang Thi Cam-Hinh-13
Nguyễn Hải