Toàn cảnh Lễ khánh thành trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam

Sáng 30/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) long trọng tổ chức lễ khánh thành trụ sở mới tại Hà Nội.

 • Toan canh Le khanh thanh tru so Lien hiep Hoi Viet Nam
 • Toan canh Le khanh thanh tru so Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-2
 • Toan canh Le khanh thanh tru so Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-3
 • Toan canh Le khanh thanh tru so Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-4
 • Toan canh Le khanh thanh tru so Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-5
 • Toan canh Le khanh thanh tru so Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-6
 • Toan canh Le khanh thanh tru so Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-7
 • Toan canh Le khanh thanh tru so Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-8
 • Toan canh Le khanh thanh tru so Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-9
 • Toan canh Le khanh thanh tru so Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-10
 • Toan canh Le khanh thanh tru so Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-11
 • Toan canh Le khanh thanh tru so Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-12
 • Toan canh Le khanh thanh tru so Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-13
 • Toan canh Le khanh thanh tru so Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-14
 • Toan canh Le khanh thanh tru so Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-15
 • Toan canh Le khanh thanh tru so Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-16
 • Toan canh Le khanh thanh tru so Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-17
Nhóm PV