Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo gì trong cuộc họp Bộ Chính trị

Quang Thịnh (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Ngày 14/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị để cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở các cấp đóng góp ý kiến.
 

  • Tong Bi thu, Chu tich nuoc chi dao gi trong cuoc hop Bo Chinh tri
  • Tong Bi thu, Chu tich nuoc chi dao gi trong cuoc hop Bo Chinh tri-Hinh-2
  • Tong Bi thu, Chu tich nuoc chi dao gi trong cuoc hop Bo Chinh tri-Hinh-3
  • Tong Bi thu, Chu tich nuoc chi dao gi trong cuoc hop Bo Chinh tri-Hinh-4
  • Tong Bi thu, Chu tich nuoc chi dao gi trong cuoc hop Bo Chinh tri-Hinh-5
  • Tong Bi thu, Chu tich nuoc chi dao gi trong cuoc hop Bo Chinh tri-Hinh-6
  • Tong Bi thu, Chu tich nuoc chi dao gi trong cuoc hop Bo Chinh tri-Hinh-7