TP Hải Dương gấp rút thay thế hơn 700 cây xanh trên đường Trường Chinh

Việc triển khai thay thế hơn 700 cây xanh trên đường Trường Chinh - tuyến đường chính của thành phố Hải Dương thu hút sự quan tâm của người dân địa phương, nhất là thời điểm đang bước sang mùa hè nóng bức, cần bóng mát cây xanh.

 

 • TP Hai Duong gap rut thay the hon 700 cay xanh tren duong Truong Chinh
 • TP Hai Duong gap rut thay the hon 700 cay xanh tren duong Truong Chinh-Hinh-2
 • TP Hai Duong gap rut thay the hon 700 cay xanh tren duong Truong Chinh-Hinh-3
 • TP Hai Duong gap rut thay the hon 700 cay xanh tren duong Truong Chinh-Hinh-4
 • TP Hai Duong gap rut thay the hon 700 cay xanh tren duong Truong Chinh-Hinh-5
 • TP Hai Duong gap rut thay the hon 700 cay xanh tren duong Truong Chinh-Hinh-6
 • TP Hai Duong gap rut thay the hon 700 cay xanh tren duong Truong Chinh-Hinh-7
 • TP Hai Duong gap rut thay the hon 700 cay xanh tren duong Truong Chinh-Hinh-8
 • TP Hai Duong gap rut thay the hon 700 cay xanh tren duong Truong Chinh-Hinh-9
 • TP Hai Duong gap rut thay the hon 700 cay xanh tren duong Truong Chinh-Hinh-10
 • TP Hai Duong gap rut thay the hon 700 cay xanh tren duong Truong Chinh-Hinh-11
 • TP Hai Duong gap rut thay the hon 700 cay xanh tren duong Truong Chinh-Hinh-12
 • TP Hai Duong gap rut thay the hon 700 cay xanh tren duong Truong Chinh-Hinh-13
 • TP Hai Duong gap rut thay the hon 700 cay xanh tren duong Truong Chinh-Hinh-14
 • TP Hai Duong gap rut thay the hon 700 cay xanh tren duong Truong Chinh-Hinh-15
 • TP Hai Duong gap rut thay the hon 700 cay xanh tren duong Truong Chinh-Hinh-16
 • TP Hai Duong gap rut thay the hon 700 cay xanh tren duong Truong Chinh-Hinh-17
 • TP Hai Duong gap rut thay the hon 700 cay xanh tren duong Truong Chinh-Hinh-18
 • TP Hai Duong gap rut thay the hon 700 cay xanh tren duong Truong Chinh-Hinh-19
 • TP Hai Duong gap rut thay the hon 700 cay xanh tren duong Truong Chinh-Hinh-20
Hải Ninh