Trang trọng lễ viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Google News

Sáng 18/9, lễ tang Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức Lễ tang Cấp cao tại Nhà tang lễ quốc gia Hà Nội.

 • Trang trong le vieng Thuong tuong Nguyen Chi Vinh
 • Trang trong le vieng Thuong tuong Nguyen Chi Vinh-Hinh-2
 • Trang trong le vieng Thuong tuong Nguyen Chi Vinh-Hinh-3
 • Trang trong le vieng Thuong tuong Nguyen Chi Vinh-Hinh-4
 • Trang trong le vieng Thuong tuong Nguyen Chi Vinh-Hinh-5
 • Trang trong le vieng Thuong tuong Nguyen Chi Vinh-Hinh-6
 • Trang trong le vieng Thuong tuong Nguyen Chi Vinh-Hinh-7
 • Trang trong le vieng Thuong tuong Nguyen Chi Vinh-Hinh-8
 • Trang trong le vieng Thuong tuong Nguyen Chi Vinh-Hinh-9
 • Trang trong le vieng Thuong tuong Nguyen Chi Vinh-Hinh-10
 • Trang trong le vieng Thuong tuong Nguyen Chi Vinh-Hinh-11
 • Trang trong le vieng Thuong tuong Nguyen Chi Vinh-Hinh-12
 • Trang trong le vieng Thuong tuong Nguyen Chi Vinh-Hinh-13
 • Trang trong le vieng Thuong tuong Nguyen Chi Vinh-Hinh-14
PV (T/H)