Trung tướng Đỗ Quyết cùng cán bộ HV Quân y “tiếp tay” Việt Á thế nào?

Google News

Sai phạm Học viện Quân y đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm KH&CN cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 vừa được UBKTTƯ chỉ ra chi tiết.

 • Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?
 • Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?-Hinh-2
 • Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?-Hinh-3
 • Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?-Hinh-4
 • Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?-Hinh-5
 • Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?-Hinh-6
 • Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?-Hinh-7
 • Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?-Hinh-8
 • Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?-Hinh-9
 • Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?-Hinh-10
 • Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?-Hinh-11
 • Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?-Hinh-12
 • Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?-Hinh-13
 • Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?-Hinh-14
 • Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?-Hinh-15
 • Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?-Hinh-16
 • Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?-Hinh-17
 • Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?-Hinh-18
 • Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?-Hinh-19
 • Trung tuong Do Quyet cung can bo HV Quan y “tiep tay” Viet A the nao?-Hinh-20
Tâm Đức