Từ một chi tiết trong điện thoại vạch mặt kẻ giết người dã man

Google News

Muốn lấy lại sợi dây chuyền đã cầm cố và cướp tiền, Đoàn đã lừa người đàn ông vào khu trang trại rồi ra tay sát hại. Đây cũng là bài học cảnh giác cho nhiều người.

 • Tu mot chi tiet trong dien thoai vach mat ke giet nguoi da man
 • Tu mot chi tiet trong dien thoai vach mat ke giet nguoi da man-Hinh-2
 • Tu mot chi tiet trong dien thoai vach mat ke giet nguoi da man-Hinh-3
 • Tu mot chi tiet trong dien thoai vach mat ke giet nguoi da man-Hinh-4
 • Tu mot chi tiet trong dien thoai vach mat ke giet nguoi da man-Hinh-5
 • Tu mot chi tiet trong dien thoai vach mat ke giet nguoi da man-Hinh-6
 • Tu mot chi tiet trong dien thoai vach mat ke giet nguoi da man-Hinh-7
 • Tu mot chi tiet trong dien thoai vach mat ke giet nguoi da man-Hinh-8
 • Tu mot chi tiet trong dien thoai vach mat ke giet nguoi da man-Hinh-9
 • Tu mot chi tiet trong dien thoai vach mat ke giet nguoi da man-Hinh-10
 • Tu mot chi tiet trong dien thoai vach mat ke giet nguoi da man-Hinh-11
 • Tu mot chi tiet trong dien thoai vach mat ke giet nguoi da man-Hinh-12
Gia Đạt