Vàng mã nghi ngút, nghìn người chen nhau vái lạy tại phủ Tây Hồ

Hàng nghìn người đổ về phủ Tây Hồ dịp rằm tháng Chạp chờ dâng lễ. Tiền lẻ rải kín các ban của phủ.

 • Vang ma nghi ngut, nghin nguoi chen nhau vai lay tai phu Tay Ho
 • Vang ma nghi ngut, nghin nguoi chen nhau vai lay tai phu Tay Ho-Hinh-2
 • Vang ma nghi ngut, nghin nguoi chen nhau vai lay tai phu Tay Ho-Hinh-3
 • Vang ma nghi ngut, nghin nguoi chen nhau vai lay tai phu Tay Ho-Hinh-4
 • Vang ma nghi ngut, nghin nguoi chen nhau vai lay tai phu Tay Ho-Hinh-5
 • Vang ma nghi ngut, nghin nguoi chen nhau vai lay tai phu Tay Ho-Hinh-6
 • Vang ma nghi ngut, nghin nguoi chen nhau vai lay tai phu Tay Ho-Hinh-7
 • Vang ma nghi ngut, nghin nguoi chen nhau vai lay tai phu Tay Ho-Hinh-8
 • Vang ma nghi ngut, nghin nguoi chen nhau vai lay tai phu Tay Ho-Hinh-9
 • Vang ma nghi ngut, nghin nguoi chen nhau vai lay tai phu Tay Ho-Hinh-10
 • Vang ma nghi ngut, nghin nguoi chen nhau vai lay tai phu Tay Ho-Hinh-11
 • Vang ma nghi ngut, nghin nguoi chen nhau vai lay tai phu Tay Ho-Hinh-12
Theo Trần Thường/Vietnamnet