Vụ Việt Á: Dư luận vẫn chờ “giải mã” 80% cổ phần thuộc về ai?

Google News

Đến nay, dù đại án Việt Á đang dần đến hồi kết nhưng dư luận vẫn đang chờ “giải mã” 80% cổ phần từ công ty này là của ai?

  • Vu Viet A: Du luan van cho “giai ma” 80% co phan thuoc ve ai?
  • Vu Viet A: Du luan van cho “giai ma” 80% co phan thuoc ve ai?-Hinh-2
  • Vu Viet A: Du luan van cho “giai ma” 80% co phan thuoc ve ai?-Hinh-3
  • Vu Viet A: Du luan van cho “giai ma” 80% co phan thuoc ve ai?-Hinh-4
  • Vu Viet A: Du luan van cho “giai ma” 80% co phan thuoc ve ai?-Hinh-5
  • Vu Viet A: Du luan van cho “giai ma” 80% co phan thuoc ve ai?-Hinh-6
  • Vu Viet A: Du luan van cho “giai ma” 80% co phan thuoc ve ai?-Hinh-7
  • Vu Viet A: Du luan van cho “giai ma” 80% co phan thuoc ve ai?-Hinh-8
  • Vu Viet A: Du luan van cho “giai ma” 80% co phan thuoc ve ai?-Hinh-9
Tâm Đức