Vụ Việt Á: Quan chức nào “tiếp tay” Phan Quốc Việt trục lợi hơn 1200 tỷ?

Google News

Từ việc chiếm đoạt đề tài nghiên cứu đến cấp phép lưu hành, nâng khống giá hàng triệu kit xét nghiệm, thu lợi hơn 1200 tỷ đồng, Việt Á đều có sự “tiếp tay” của một số quan chức.

 • Vu Viet A: Quan chuc nao “tiep tay” Phan Quoc Viet truc loi hon 1200 ty?
 • Vu Viet A: Quan chuc nao “tiep tay” Phan Quoc Viet truc loi hon 1200 ty?-Hinh-2
 • Vu Viet A: Quan chuc nao “tiep tay” Phan Quoc Viet truc loi hon 1200 ty?-Hinh-3
 • Vu Viet A: Quan chuc nao “tiep tay” Phan Quoc Viet truc loi hon 1200 ty?-Hinh-4
 • Vu Viet A: Quan chuc nao “tiep tay” Phan Quoc Viet truc loi hon 1200 ty?-Hinh-5
 • Vu Viet A: Quan chuc nao “tiep tay” Phan Quoc Viet truc loi hon 1200 ty?-Hinh-6
 • Vu Viet A: Quan chuc nao “tiep tay” Phan Quoc Viet truc loi hon 1200 ty?-Hinh-7
 • Vu Viet A: Quan chuc nao “tiep tay” Phan Quoc Viet truc loi hon 1200 ty?-Hinh-8
 • Vu Viet A: Quan chuc nao “tiep tay” Phan Quoc Viet truc loi hon 1200 ty?-Hinh-9
 • Vu Viet A: Quan chuc nao “tiep tay” Phan Quoc Viet truc loi hon 1200 ty?-Hinh-10
 • Vu Viet A: Quan chuc nao “tiep tay” Phan Quoc Viet truc loi hon 1200 ty?-Hinh-11
 • Vu Viet A: Quan chuc nao “tiep tay” Phan Quoc Viet truc loi hon 1200 ty?-Hinh-12
 • Vu Viet A: Quan chuc nao “tiep tay” Phan Quoc Viet truc loi hon 1200 ty?-Hinh-13
 • Vu Viet A: Quan chuc nao “tiep tay” Phan Quoc Viet truc loi hon 1200 ty?-Hinh-14
 • Vu Viet A: Quan chuc nao “tiep tay” Phan Quoc Viet truc loi hon 1200 ty?-Hinh-15
 • Vu Viet A: Quan chuc nao “tiep tay” Phan Quoc Viet truc loi hon 1200 ty?-Hinh-16
 • Vu Viet A: Quan chuc nao “tiep tay” Phan Quoc Viet truc loi hon 1200 ty?-Hinh-17
 • Vu Viet A: Quan chuc nao “tiep tay” Phan Quoc Viet truc loi hon 1200 ty?-Hinh-18
 • Vu Viet A: Quan chuc nao “tiep tay” Phan Quoc Viet truc loi hon 1200 ty?-Hinh-19
 • Vu Viet A: Quan chuc nao “tiep tay” Phan Quoc Viet truc loi hon 1200 ty?-Hinh-20
Tâm Đức