Xác người phụ nữ bị dìm dưới mương tố tội ác tày trời

Google News

Sau khi dùng búa đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân, hai cậu cháu lục soát lấy đi nhiều tài sản rồi dùng gạch, đá đè lên xác vùi dưới mương nước phi tang.

  • Xac nguoi phu nu bi dim duoi muong to toi ac tay troi
  • Xac nguoi phu nu bi dim duoi muong to toi ac tay troi-Hinh-2
  • Xac nguoi phu nu bi dim duoi muong to toi ac tay troi-Hinh-3
  • Xac nguoi phu nu bi dim duoi muong to toi ac tay troi-Hinh-4
  • Xac nguoi phu nu bi dim duoi muong to toi ac tay troi-Hinh-5
  • Xac nguoi phu nu bi dim duoi muong to toi ac tay troi-Hinh-6
  • Xac nguoi phu nu bi dim duoi muong to toi ac tay troi-Hinh-7
  • Xac nguoi phu nu bi dim duoi muong to toi ac tay troi-Hinh-8
  • Xac nguoi phu nu bi dim duoi muong to toi ac tay troi-Hinh-9
  • Xac nguoi phu nu bi dim duoi muong to toi ac tay troi-Hinh-10
Gia Đạt