Xem Hưng “kính” trùm bảo kê chợ Long Biên mếu máo tại tòa

Quý An -

(Kiến Thức) - Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bảo kê chợ Long Biên sáng nay 11/7, khi bị giải lên xe thùng, Nguyễn Kim Hưng (tức trùm bảo kê chợ Long Biên - Hưng "kính" mếu máo, khác với vẻ bặm trợn khi chèn ép tiểu thương chợ Long Biên.

 • Xem Hung
 • Xem Hung
 • Xem Hung
 • Xem Hung
 • Xem Hung
 • Xem Hung
 • Xem Hung
 • Xem Hung
 • Xem Hung
 • Xem Hung
 • Xem Hung
 • Xem Hung
 • Xem Hung