Mua chân giò lợn, nên chọn chân trước hay chân sau lợi nhất?

Móng giò là một trong những phần ngon nhất trên con lợn. Tùy vào món ăn, người nấu sẽ chọn chân trước hay chân sau cho thích hợp.

  • Mua chan gio lon, nen chon chan truoc hay chan sau loi nhat?
  • Mua chan gio lon, nen chon chan truoc hay chan sau loi nhat?-Hinh-2
  • Mua chan gio lon, nen chon chan truoc hay chan sau loi nhat?-Hinh-3
  • Mua chan gio lon, nen chon chan truoc hay chan sau loi nhat?-Hinh-4
  • Mua chan gio lon, nen chon chan truoc hay chan sau loi nhat?-Hinh-5
  • Mua chan gio lon, nen chon chan truoc hay chan sau loi nhat?-Hinh-6
  • Mua chan gio lon, nen chon chan truoc hay chan sau loi nhat?-Hinh-7
  • Mua chan gio lon, nen chon chan truoc hay chan sau loi nhat?-Hinh-8
  • Mua chan gio lon, nen chon chan truoc hay chan sau loi nhat?-Hinh-9
  • Mua chan gio lon, nen chon chan truoc hay chan sau loi nhat?-Hinh-10
Định Tâm (Theo SH, Th)