Xào rau gì đi nữa, thêm chút dầu này đảm bảo xanh như ngọc

Không cần biết bạn xào rau gì, chỉ cần thêm một chút dầu mè là rau sẽ có màu xanh như ngọc và vị ngon khó cưỡng. 

  • Xao rau gi di nua, them chut dau nay dam bao xanh nhu ngoc
  • Xao rau gi di nua, them chut dau nay dam bao xanh nhu ngoc-Hinh-2
  • Xao rau gi di nua, them chut dau nay dam bao xanh nhu ngoc-Hinh-3
  • Xao rau gi di nua, them chut dau nay dam bao xanh nhu ngoc-Hinh-4
  • Xao rau gi di nua, them chut dau nay dam bao xanh nhu ngoc-Hinh-5
  • Xao rau gi di nua, them chut dau nay dam bao xanh nhu ngoc-Hinh-6
  • Xao rau gi di nua, them chut dau nay dam bao xanh nhu ngoc-Hinh-7
  • Xao rau gi di nua, them chut dau nay dam bao xanh nhu ngoc-Hinh-8
  • Xao rau gi di nua, them chut dau nay dam bao xanh nhu ngoc-Hinh-9
  • Xao rau gi di nua, them chut dau nay dam bao xanh nhu ngoc-Hinh-10
Kiều Dụ (Theo SH)