Ấm lòng tình quân dân trong thảm hoạ cháy nhà máy Phích nước Rạng Đông

Thiên Anh -

(Kiến Thức) - Trong đám cháy nhà máy Rạng Đông bên cạnh việc cứu lửa, nhiều người còn ấm lòng với tình quân dân trong cơn hoạn nạn.

  • Am long tinh quan dan trong tham hoa chay nha may Phich nuoc Rang Dong
  • Am long tinh quan dan trong tham hoa chay nha may Phich nuoc Rang Dong-Hinh-2
  • Am long tinh quan dan trong tham hoa chay nha may Phich nuoc Rang Dong-Hinh-3
  • Am long tinh quan dan trong tham hoa chay nha may Phich nuoc Rang Dong-Hinh-4
  • Am long tinh quan dan trong tham hoa chay nha may Phich nuoc Rang Dong-Hinh-5
  • Am long tinh quan dan trong tham hoa chay nha may Phich nuoc Rang Dong-Hinh-6
  • Am long tinh quan dan trong tham hoa chay nha may Phich nuoc Rang Dong-Hinh-7
  • Am long tinh quan dan trong tham hoa chay nha may Phich nuoc Rang Dong-Hinh-8
  • Am long tinh quan dan trong tham hoa chay nha may Phich nuoc Rang Dong-Hinh-9
  • Am long tinh quan dan trong tham hoa chay nha may Phich nuoc Rang Dong-Hinh-10