Cạn lời trước '1001 chiêu trò' bá đạo của sĩ tử mùa thi cử

Hội sĩ tử bên lề phòng thi sẽ trông như thế nào?

 • 26- Can loi truoc '1001 chieu tro' ba dao cua si tu mua thi cu
 • 26- Can loi truoc '1001 chieu tro' ba dao cua si tu mua thi cu-Hinh-2
 • 26- Can loi truoc '1001 chieu tro' ba dao cua si tu mua thi cu-Hinh-3
 • 26- Can loi truoc '1001 chieu tro' ba dao cua si tu mua thi cu-Hinh-4
 • 26- Can loi truoc '1001 chieu tro' ba dao cua si tu mua thi cu-Hinh-5
 • 26- Can loi truoc '1001 chieu tro' ba dao cua si tu mua thi cu-Hinh-6
 • 26- Can loi truoc '1001 chieu tro' ba dao cua si tu mua thi cu-Hinh-7
 • 26- Can loi truoc '1001 chieu tro' ba dao cua si tu mua thi cu-Hinh-8
 • 26- Can loi truoc '1001 chieu tro' ba dao cua si tu mua thi cu-Hinh-9
 • 26- Can loi truoc '1001 chieu tro' ba dao cua si tu mua thi cu-Hinh-10
 • 26- Can loi truoc '1001 chieu tro' ba dao cua si tu mua thi cu-Hinh-11
Theo CERSEI/VTCNEWS