Hài hước cách kiểm tra bài cũ như xin quẻ tình duyên gây sốt

Quỳnh Thư -

(Kiến Thức) - Kiểm tra bài cũ bằng cách rút que này đảm bảo công bằng cho tất cả các học sinh trong lớp.

  • Hai huoc cach kiem tra bai cu nhu xin que tinh duyen gay sot
  • Hai huoc cach kiem tra bai cu nhu xin que tinh duyen gay sot-Hinh-2
  • Hai huoc cach kiem tra bai cu nhu xin que tinh duyen gay sot-Hinh-3
  • Hai huoc cach kiem tra bai cu nhu xin que tinh duyen gay sot-Hinh-4
  • Hai huoc cach kiem tra bai cu nhu xin que tinh duyen gay sot-Hinh-5
  • Hai huoc cach kiem tra bai cu nhu xin que tinh duyen gay sot-Hinh-6
  • Hai huoc cach kiem tra bai cu nhu xin que tinh duyen gay sot-Hinh-7
  • Hai huoc cach kiem tra bai cu nhu xin que tinh duyen gay sot-Hinh-8