Hot TikToker Lê Thuỵ gây tranh cãi với phát ngôn về LGBT

Google News

Tham gia 1 talkshow với chủ đề về cộng động LGBT, TikToker Lê Thụy đã có những phát ngôn khiến người nghe vô cùng khó chịu.

 • Hot TikToker Le Thuy gay tranh cai voi phat ngon ve LGBT
 • Hot TikToker Le Thuy gay tranh cai voi phat ngon ve LGBT-Hinh-2
 • Hot TikToker Le Thuy gay tranh cai voi phat ngon ve LGBT-Hinh-3
 • Hot TikToker Le Thuy gay tranh cai voi phat ngon ve LGBT-Hinh-4
 • Hot TikToker Le Thuy gay tranh cai voi phat ngon ve LGBT-Hinh-5
 • Hot TikToker Le Thuy gay tranh cai voi phat ngon ve LGBT-Hinh-6
 • Hot TikToker Le Thuy gay tranh cai voi phat ngon ve LGBT-Hinh-7
 • Hot TikToker Le Thuy gay tranh cai voi phat ngon ve LGBT-Hinh-8
 • Hot TikToker Le Thuy gay tranh cai voi phat ngon ve LGBT-Hinh-9
 • Hot TikToker Le Thuy gay tranh cai voi phat ngon ve LGBT-Hinh-10
 • Hot TikToker Le Thuy gay tranh cai voi phat ngon ve LGBT-Hinh-11
 • Hot TikToker Le Thuy gay tranh cai voi phat ngon ve LGBT-Hinh-12
Hạ Nhiên