Không còn giấu kín, Hải Tú công khai đăng ảnh Sơn Tùng M-TP

Google News

Hải Tú nối gót Sơn Tùng, đăng ảnh sản phẩm mới trên trang cá nhân. Tuy nhiên gà cưng nhà M-TP không chia sẻ gì thêm ngoài thông tin sản phẩm.

  • Khong con giau kin, Hai Tu cong khai dang anh Son Tung M-TP
  • Khong con giau kin, Hai Tu cong khai dang anh Son Tung M-TP-Hinh-2
  • Khong con giau kin, Hai Tu cong khai dang anh Son Tung M-TP-Hinh-3
  • Khong con giau kin, Hai Tu cong khai dang anh Son Tung M-TP-Hinh-4
  • Khong con giau kin, Hai Tu cong khai dang anh Son Tung M-TP-Hinh-5
  • Khong con giau kin, Hai Tu cong khai dang anh Son Tung M-TP-Hinh-6
  • Khong con giau kin, Hai Tu cong khai dang anh Son Tung M-TP-Hinh-7
  • Khong con giau kin, Hai Tu cong khai dang anh Son Tung M-TP-Hinh-8
  • Khong con giau kin, Hai Tu cong khai dang anh Son Tung M-TP-Hinh-9
  • Khong con giau kin, Hai Tu cong khai dang anh Son Tung M-TP-Hinh-10
Thiên Anh