Nỗi khổ nghề shipper: loạt lý do bom hàng “nghe vô lý những lại rất thuyết phục“

Quỳnh Thư -

(Kiến Thức) - Để bom hàng khách nghĩ ra 1001 lý do khó đỡ khiến shipper ngán ngẩm.

  • Noi kho nghe shipper: loat ly do bom hang “nghe vo ly nhung lai rat thuyet phuc“
  • Noi kho nghe shipper: loat ly do bom hang “nghe vo ly nhung lai rat thuyet phuc“-Hinh-2
  • Noi kho nghe shipper: loat ly do bom hang “nghe vo ly nhung lai rat thuyet phuc“-Hinh-3
  • Noi kho nghe shipper: loat ly do bom hang “nghe vo ly nhung lai rat thuyet phuc“-Hinh-4
  • Noi kho nghe shipper: loat ly do bom hang “nghe vo ly nhung lai rat thuyet phuc“-Hinh-5
  • Noi kho nghe shipper: loat ly do bom hang “nghe vo ly nhung lai rat thuyet phuc“-Hinh-6
  • Noi kho nghe shipper: loat ly do bom hang “nghe vo ly nhung lai rat thuyet phuc“-Hinh-7
  • Noi kho nghe shipper: loat ly do bom hang “nghe vo ly nhung lai rat thuyet phuc“-Hinh-8
  • Noi kho nghe shipper: loat ly do bom hang “nghe vo ly nhung lai rat thuyet phuc“-Hinh-9