Thêm tấm biển quảng cáo sai chính tả, người đi qua ôm bụng cười

Tấm biển quảng cáo sai chính tả một cách hài hước được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người chỉ biết cười lăn cười bò.

 • Them tam bien quang cao sai chinh ta, nguoi di qua om bung cuoi
 • Them tam bien quang cao sai chinh ta, nguoi di qua om bung cuoi-Hinh-2
 • Them tam bien quang cao sai chinh ta, nguoi di qua om bung cuoi-Hinh-3
 • Them tam bien quang cao sai chinh ta, nguoi di qua om bung cuoi-Hinh-4
 • Them tam bien quang cao sai chinh ta, nguoi di qua om bung cuoi-Hinh-5
 • Them tam bien quang cao sai chinh ta, nguoi di qua om bung cuoi-Hinh-6
 • Them tam bien quang cao sai chinh ta, nguoi di qua om bung cuoi-Hinh-7
 • Them tam bien quang cao sai chinh ta, nguoi di qua om bung cuoi-Hinh-8
 • Them tam bien quang cao sai chinh ta, nguoi di qua om bung cuoi-Hinh-9
 • Them tam bien quang cao sai chinh ta, nguoi di qua om bung cuoi-Hinh-10
 • Them tam bien quang cao sai chinh ta, nguoi di qua om bung cuoi-Hinh-11
 • Them tam bien quang cao sai chinh ta, nguoi di qua om bung cuoi-Hinh-12
Hạ Nhiên