TikToker bán hàng giả bị tố gây xôn xao cõi mạng là ai?

Google News

Sự việc một TikToker sở hữu 2,6 triệu followers bán mỹ phẩm "fake" đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

 • TikToker ban hang gia bi to gay xon xao coi mang la ai?
 • TikToker ban hang gia bi to gay xon xao coi mang la ai?-Hinh-2
 • TikToker ban hang gia bi to gay xon xao coi mang la ai?-Hinh-3
 • TikToker ban hang gia bi to gay xon xao coi mang la ai?-Hinh-4
 • TikToker ban hang gia bi to gay xon xao coi mang la ai?-Hinh-5
 • TikToker ban hang gia bi to gay xon xao coi mang la ai?-Hinh-6
 • TikToker ban hang gia bi to gay xon xao coi mang la ai?-Hinh-7
 • TikToker ban hang gia bi to gay xon xao coi mang la ai?-Hinh-8
 • TikToker ban hang gia bi to gay xon xao coi mang la ai?-Hinh-9
 • TikToker ban hang gia bi to gay xon xao coi mang la ai?-Hinh-10
 • TikToker ban hang gia bi to gay xon xao coi mang la ai?-Hinh-11
 • TikToker ban hang gia bi to gay xon xao coi mang la ai?-Hinh-12
Hạ Nhiên