Biến đổi khó tin của con người khi sống trên hành tinh khác

Con người đang cố gắng hướng đến tương lai có thể di cư đến những hành tinh khác để sinh sống. Tuy nhiên, với những điều kiện khác hoàn toàn Trái đất, con người phải biến đổi để thích nghi với môi trường ngoài vũ trụ. Sau đây là một số giả thuyết về biển đổi đó. 

 • Bien doi kho tin cua con nguoi khi song tren hanh tinh khac
 • Bien doi kho tin cua con nguoi khi song tren hanh tinh khac-Hinh-2
 • Bien doi kho tin cua con nguoi khi song tren hanh tinh khac-Hinh-3
 • Bien doi kho tin cua con nguoi khi song tren hanh tinh khac-Hinh-4
 • Bien doi kho tin cua con nguoi khi song tren hanh tinh khac-Hinh-5
 • Bien doi kho tin cua con nguoi khi song tren hanh tinh khac-Hinh-6
 • Bien doi kho tin cua con nguoi khi song tren hanh tinh khac-Hinh-7
 • Bien doi kho tin cua con nguoi khi song tren hanh tinh khac-Hinh-8
 • Bien doi kho tin cua con nguoi khi song tren hanh tinh khac-Hinh-9
 • Bien doi kho tin cua con nguoi khi song tren hanh tinh khac-Hinh-10
 • Bien doi kho tin cua con nguoi khi song tren hanh tinh khac-Hinh-11
 • Bien doi kho tin cua con nguoi khi song tren hanh tinh khac-Hinh-12
 • Bien doi kho tin cua con nguoi khi song tren hanh tinh khac-Hinh-13
 • Bien doi kho tin cua con nguoi khi song tren hanh tinh khac-Hinh-14
Thùy Dung (Theo Brightside)