Redbull Chi 30 triệu USD cho “cú nhảy từ vũ trụ” thu về 500 triệu USD

(Kiến Thức) - “Cú nhảy từ vũ trụ” của Redbull thu hút 8 triệu người xem cùng lúc trên YouTube.

 • Redbull Chi 30 trieu USD cho “cu nhay tu vu tru” thu ve 500 trieu USD
 • Redbull Chi 30 trieu USD cho “cu nhay tu vu tru” thu ve 500 trieu USD-Hinh-2
 • Redbull Chi 30 trieu USD cho “cu nhay tu vu tru” thu ve 500 trieu USD-Hinh-3
 • Redbull Chi 30 trieu USD cho “cu nhay tu vu tru” thu ve 500 trieu USD-Hinh-4
 • Redbull Chi 30 trieu USD cho “cu nhay tu vu tru” thu ve 500 trieu USD-Hinh-5
 • Redbull Chi 30 trieu USD cho “cu nhay tu vu tru” thu ve 500 trieu USD-Hinh-6
 • Redbull Chi 30 trieu USD cho “cu nhay tu vu tru” thu ve 500 trieu USD-Hinh-7
 • Redbull Chi 30 trieu USD cho “cu nhay tu vu tru” thu ve 500 trieu USD-Hinh-8
 • Redbull Chi 30 trieu USD cho “cu nhay tu vu tru” thu ve 500 trieu USD-Hinh-9
 • Redbull Chi 30 trieu USD cho “cu nhay tu vu tru” thu ve 500 trieu USD-Hinh-10
 • Redbull Chi 30 trieu USD cho “cu nhay tu vu tru” thu ve 500 trieu USD-Hinh-11
 • Redbull Chi 30 trieu USD cho “cu nhay tu vu tru” thu ve 500 trieu USD-Hinh-12
 • Redbull Chi 30 trieu USD cho “cu nhay tu vu tru” thu ve 500 trieu USD-Hinh-13
Thùy Dung