Loài người đang tiếp tục tiến hóa, cơ thể có thêm bộ phận khó tin?

Nhiều người có niềm tin rằng "con người đã ở đỉnh cao của sự tiến hóa và không thể phát triển thêm nữa". Tuy nhiên gần đây các nhà khoa học đã nghiên cứu ra điều hoàn toàn ngược lại.

 • Loai nguoi dang tiep tuc tien hoa, co the co them bo phan kho tin?
 • Loai nguoi dang tiep tuc tien hoa, co the co them bo phan kho tin?-Hinh-2
 • Loai nguoi dang tiep tuc tien hoa, co the co them bo phan kho tin?-Hinh-3
 • Loai nguoi dang tiep tuc tien hoa, co the co them bo phan kho tin?-Hinh-4
 • Loai nguoi dang tiep tuc tien hoa, co the co them bo phan kho tin?-Hinh-5
 • Loai nguoi dang tiep tuc tien hoa, co the co them bo phan kho tin?-Hinh-6
 • Loai nguoi dang tiep tuc tien hoa, co the co them bo phan kho tin?-Hinh-7
 • Loai nguoi dang tiep tuc tien hoa, co the co them bo phan kho tin?-Hinh-8
 • Loai nguoi dang tiep tuc tien hoa, co the co them bo phan kho tin?-Hinh-9
 • Loai nguoi dang tiep tuc tien hoa, co the co them bo phan kho tin?-Hinh-10
 • Loai nguoi dang tiep tuc tien hoa, co the co them bo phan kho tin?-Hinh-11
 • Loai nguoi dang tiep tuc tien hoa, co the co them bo phan kho tin?-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)