Những sản phẩm cách tân nhất của năm 2014

Chí Phú (Business Insider) -

(Kiến Thức) - Đây là những món đồ chơi công nghệ, ứng dụng, dịch vụ và các sản phẩm công nghệ khác có tính cách tân nhất do Business Insider bình chọn.