Bạn thân là những kẻ luôn làm bạn phải “bẽ mặt“

Theo Chém Gió/Dân Việt -

Rất nhiều phen bạn cảm thấy xấu hổ chỉ muốn "độn thổ" với đám bạn thân "khốn nạn" của mình.