Kỷ vật vô giá ở Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Ngoài những kỷ vật thấm đẫm ký ức thuở xa xưa, Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn những kỷ vật quý giá khác được lưu giữ vào giai đoạn sau này...

 • Ky vat vo gia o Nha luu niem Dai tuong Vo Nguyen Giap
 • Ky vat vo gia o Nha luu niem Dai tuong Vo Nguyen Giap-Hinh-2
 • Ky vat vo gia o Nha luu niem Dai tuong Vo Nguyen Giap-Hinh-3
 • Ky vat vo gia o Nha luu niem Dai tuong Vo Nguyen Giap-Hinh-4
 • Ky vat vo gia o Nha luu niem Dai tuong Vo Nguyen Giap-Hinh-5
 • Ky vat vo gia o Nha luu niem Dai tuong Vo Nguyen Giap-Hinh-6
 • Ky vat vo gia o Nha luu niem Dai tuong Vo Nguyen Giap-Hinh-7
 • Ky vat vo gia o Nha luu niem Dai tuong Vo Nguyen Giap-Hinh-8
 • Ky vat vo gia o Nha luu niem Dai tuong Vo Nguyen Giap-Hinh-9
 • Ky vat vo gia o Nha luu niem Dai tuong Vo Nguyen Giap-Hinh-10
 • Ky vat vo gia o Nha luu niem Dai tuong Vo Nguyen Giap-Hinh-11