Sắp tìm ra Chén Thánh huyền thoại của Chúa Jesus?

Tâm Anh (theo ATI) -

(Kiến Thức) - Chén Thánh là một trong những báu vật huyền thoại gắn liền với Chúa Jesus. Mới đây, các nhà khảo cổ tìm thấy một hầm mộ bên dưới nhà thờ ở Ba Lan, họ hy vọng có thể tìm thấy Chén Thánh ở đây. 

  • Sap tim ra Chen Thanh huyen thoai cua Chua Jesus?
  • Sap tim ra Chen Thanh huyen thoai cua Chua Jesus?-Hinh-2
  • Sap tim ra Chen Thanh huyen thoai cua Chua Jesus?-Hinh-3
  • Sap tim ra Chen Thanh huyen thoai cua Chua Jesus?-Hinh-4
  • Sap tim ra Chen Thanh huyen thoai cua Chua Jesus?-Hinh-5
  • Sap tim ra Chen Thanh huyen thoai cua Chua Jesus?-Hinh-6
  • Sap tim ra Chen Thanh huyen thoai cua Chua Jesus?-Hinh-7
  • Sap tim ra Chen Thanh huyen thoai cua Chua Jesus?-Hinh-8
  • Sap tim ra Chen Thanh huyen thoai cua Chua Jesus?-Hinh-9
  • Sap tim ra Chen Thanh huyen thoai cua Chua Jesus?-Hinh-10