Vị vua nổi tiếng đa tình với các phi tần, được đánh giá suốt đời vì dân, vĩ đại nhất trong lịch sử Việt?

Google News

Với tài kinh bang tế thế xuất sắc, ông được hậu thế ghi nhận là vị vua vĩ đại nhất lịch sử phong kiến Việt Nam. Thời ông trị vì đất nước cực phát triển, dân trí được mở mang, thuần phong mỹ tục nở rộ. Ông chính là đại diện của sự ấm no và an lành, của thái bình và thịnh trị.

H.A