Kinh ngạc thị trấn Italy bán loạt nhà có giá 1 USD, "rẻ như bèo"

Thiên An -

(Kiến Thức) - Một thị trấn ở Italy đang rao bán những ngôi nhà xuống cấp với giá chỉ 1 euro, hoặc thậm chí chưa đến 1 USD.

  • Kinh ngac thi tran Italy ban loat nha co gia 1 USD,
  • Kinh ngac thi tran Italy ban loat nha co gia 1 USD,
  • Kinh ngac thi tran Italy ban loat nha co gia 1 USD,
  • Kinh ngac thi tran Italy ban loat nha co gia 1 USD,
  • Kinh ngac thi tran Italy ban loat nha co gia 1 USD,
  • Kinh ngac thi tran Italy ban loat nha co gia 1 USD,
  • Kinh ngac thi tran Italy ban loat nha co gia 1 USD,
  • Kinh ngac thi tran Italy ban loat nha co gia 1 USD,
  • Kinh ngac thi tran Italy ban loat nha co gia 1 USD,
  • Kinh ngac thi tran Italy ban loat nha co gia 1 USD,