Xem lính Nga gỡ bom mìn ở một thị trấn ma Syria

Thanh Nga (theo QQ) -

(Kiến Thức) - Lính công binh Nga cần mẫn dò tìm, vô hiệu hóa bom mìn còn sót lại ở một thị trấn Syria hoàn toàn đổ nát, không một bóng người.

  • Xem linh Nga go bom min o mot thi tran ma Syria
  • Xem linh Nga go bom min o mot thi tran ma Syria-Hinh-2
  • Xem linh Nga go bom min o mot thi tran ma Syria-Hinh-3
  • Xem linh Nga go bom min o mot thi tran ma Syria-Hinh-4
  • Xem linh Nga go bom min o mot thi tran ma Syria-Hinh-5
  • Xem linh Nga go bom min o mot thi tran ma Syria-Hinh-6
  • Xem linh Nga go bom min o mot thi tran ma Syria-Hinh-7
  • Xem linh Nga go bom min o mot thi tran ma Syria-Hinh-8