3 thứ ở nam giới càng lớn, phụ nữ nguyện gắn kết cả đời

Trong tình yêu, phụ nữ kiếm tìm cảm giác an toàn từ đối phương. Nếu nam giới sở hữu ba thứ này càng lớn, phụ nữ sẽ nhanh chóng bị chinh phục, muốn gắn kết bên bạn cả đời.

  • 3 thu o nam gioi cang lon, phu nu nguyen gan ket ca doi
  • 3 thu o nam gioi cang lon, phu nu nguyen gan ket ca doi-Hinh-2
  • 3 thu o nam gioi cang lon, phu nu nguyen gan ket ca doi-Hinh-3
  • 3 thu o nam gioi cang lon, phu nu nguyen gan ket ca doi-Hinh-4
  • 3 thu o nam gioi cang lon, phu nu nguyen gan ket ca doi-Hinh-5
  • 3 thu o nam gioi cang lon, phu nu nguyen gan ket ca doi-Hinh-6
  • 3 thu o nam gioi cang lon, phu nu nguyen gan ket ca doi-Hinh-7
  • 3 thu o nam gioi cang lon, phu nu nguyen gan ket ca doi-Hinh-8
  • 3 thu o nam gioi cang lon, phu nu nguyen gan ket ca doi-Hinh-9
  • 3 thu o nam gioi cang lon, phu nu nguyen gan ket ca doi-Hinh-10
Định Tâm (Theo SH, Th)